Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - SKARBEK MYSŁOWICE
Dzisiaj jest:
  Google.pl
SPN "SKARBEK" MYSŁOWICE WWW.SKARBEKMYSLOWICE.PL
STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "SKARBEK"
 
  Logo Stowarzyszenia
 
  Menu główne
Strona główna

Aktualności

Zarząd

Biuletyn Informacji Publicznej
 
  Informacje
SPOSOBY I METODY REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA


1. Inspirowania i przygotowania szerokiej społeczności osób niepełnosprawnych do korzystania i udziału w realizacji programów i projektów w ramach europejskich funduszy strukturalnych oraz:
 • Pozyskiwania innych środków finansowych na realizację
  w.w celów.
 • Promowania aktywnych form zmniejszania i likwidacji bezrobocia osób niepełnosprawnych.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych między innymi poprzez:
  - tworzenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, starszych
  - stwarzanie warunków dostępności osób z niepełnosprawnością ruchową
  - tworzenie placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i ich najblizszego otoczenia, obozów terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz warsztatów terapii zajęciowej.
 • Organizwania imprez sportowo-kulturalnych w tym spotkań integracyjnych, imprez sportowych i kulturalnych.
 • Współpracy z organizacjami i instytucjami, których programy działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnych "Skarbek" w Mysłowicach.
 •  
    Herb Mysłowic
   
    Skarbek
  Historia
  SPN Skarbek


  Cele stowarzyszenia

  Sposoby i metody
  realizacji celów


  Statut

  Kontakt

  Archiwum

   
  WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE