Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - SKARBEK MYSŁOWICE
Dzisiaj jest:
  Google.pl
SPN "SKARBEK" MYSŁOWICE WWW.SKARBEKMYSLOWICE.PL
STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "SKARBEK"
 
  Logo Stowarzyszenia
 
  Menu główne
Strona główna

Aktualności

Zarząd

Biuletyn Informacji Publicznej
 
  Informacje
CELE STOWARZYSZENIA


1. Stwarzanie warunków szerokiego udziału osób niepełnosprawnych na wszelkich aspektach życia społecznego, kulturalnego, sportowo-turystycznego, zawodowego, edukacyjnego, wg. zbiorowych i indywidualnych możliwości, predyspozycji i zamiłowania itd.

2. Stwarzanie możliwości pomocowych w ciężkich sytuacjach materialno-bytowych osób niepełnosprawnych.

3. Wspieranie inicjatyw służących samorealizacji osób niepełnosprawnych.

4. Stwarzanie warunków aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

5. Skupianie osób działających na rzecz osób niepełnospraqnych.

6. Wspieranie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych.

7. Stwarzanie warunków zmiany postaw środowiska do problemów niepełnosprawności.

8. Wspieranie dziaąłń zmierzających do niwelowania zjawisk zagrażających wykluczenia z życia osób niepełnosprawnych.

9. Wspieranie działań zorganizowania stałej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które z różnych przyczyn tej opieki są pozbawione.

10. Rozszerzenie działań terapeutyczynych nad osobami niepełnosprawnymi dostosowanymi do stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 
  Herb Mysłowic
 
  Skarbek
Historia
SPN "Skarbek"


Cele stowarzyszenia

Sposoby i metody
realizacji celów


Statut

Kontakt

Archiwum

 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE